Büroost - Advokaadibüroo Sirje Must

Võlaõigus

Abistame kliente lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel alates pretensioonide koostamisest ja esitamisest kuni kohtuvaidluste lõpuni. Seejuures aitame valida ja realiseerida kliendi huvidele sobiva õiguskaitsevahendi.


Anname nõu ka lepinguväliste võlasuhete korral kahju tekitamise, käsundita asjaajamise ning alusetu rikastumise kaasustes. Deliktiõiguslike nõuetega kriminaalasjades, kus on juba esitatud või on tarvilik esitada tsiviilhagi või vaielda esitatud nõudele vastu, aitame kliendi positsiooni kujundada erinevate valdkondade advokaatidega koostöös.


Esindame klienti kohtueelsetes läbirääkimistes ning nende tulemusteta lõppemisel valmistame ette kõik vajalikud dokumendid kohtusse pöördumiseks. Kohtus esindame klienti kõigis kohtuastmetes.


Võlaõigusega tegelevad: Marina Kelpman, Eve Laine.