Büroost - Advokaadibüroo Sirje Must

Haldusõigus

Esindame kliente kõigi ametkondade ees ning nõustame kliente riigiõiguse ja haldusmenetlusega seotud valdkondades.


Pakume klientidele õigusnõu riigi ja omavalitsuste tegevuse ning otsuste hindamisel ning vajadusel nende vaidlustamisel. Sarnaselt nõustame kohalike omavalitsuste üksusi.


Haldusõigusega tegeleb Anne Vissak.