Büroost - Advokaadibüroo Sirje Must

Büroost

Advokaadibüroo Sirje Must kasvas välja omaaegsest Tartu õigusnõuandlast ning tegutseb Sirje Musta nime all alates 1995. aastast. Büroo asub Tartus Vanemuise pargi kõrval paikneva veetorni maja esimesel korrusel. Tänaseks päevaks oleme kasvanud üheks suurimaks Lõuna-Eesti advokaadibürooks.


Advokaadibüroo Sirje Must on klassikaline advokaadibüroo, mille liikmeskonna moodustavad ennekõike kohtuadvokaadid. Büroo on olnud hüppelauaks mitmetele kolleegidele, kes tänapäeval tegutsevad kohtunike, diplomaatide ning nõunikena nii riigikohtus kui ka justiitsministeeriumis. Teistest advokaadibüroodest eristume sellega, et Advokaadibüroo Sirje Must puhul ei ole tegemist pelgalt juristide ühinguga, vaid meie advokaatidega on tõenäoline kohtuda ennekõike kohtusaalis.


Oleme keskendunud kriminaal- ja tsiviilvaidluste lahendamisele, vähemal määral ka halduskohtumenetlusele. Büroo advokaadid on tunnustatud kaitsjad karistusõiguse ja maksukuritegude kaasustes ning tunnustatud esindajad perekonnaõiguslikes vaidlustes. Büroo klientideks on ennekõike füüsilised isikud välja arvatud tsiviilõiguslikes vaidlustes, kus klientuur on mitmekesisem. Juriidilistest isikutest nõustame nii äriühinguid kui ka kohalike omavalitsuste üksusi.