Büroost - Advokaadibüroo Sirje Must

Kriminaalõigus

Kaitseme kliente kõigis kriminaal- ning väärteoasjades, samuti esindame kriminaalasjas kannatanuid. Laialdast kogemust omame eelkõige isikuvastaste kuritegude valdkonnas ning majandus- ja teiste valgekrae kuritegevuse kaasustes.


Kliendi kaitsel võtame kasutusse kõik õiguslikud vahendid ja viisid, mis ei ole vastuolus seaduse ja kutse-eetika nõuetega. Seejuures rõhutame, et meie ülesanne on kaitsta isikut, mitte õigustada kuritegu. Kannatanu esindamisel abistame tsiviilhagi koostamisel.


Kaitseõiguse teostamine ei alga kohtumajas, vaid isiku õigused peavad olema kaitstud juba eeluurimisel. Kui teile esitatakse kahtlustus ning kutse menetleja juurde, soovitame advokaadiga kindlasti ühendust võtta enne ülekuulamisele minekut.


Keerulisemate tehingute puhul soovitame advokaadi poole pöörduda juba tehingu ettevalmistamise faasis, saamaks esmast hinnangut tehinguga võimaliku kaasneva karistusõigusliku külje suhtes.


Kohtumenetluses kaitseme kliente asja lõpliku lahendini, mis tähendab menetlust Riigikohtuni välja. Harvad ei ole juhtumid, kus kaitsealuse õigused saavutatakse pretsedentide loomise kaudu kõrgeima astme kohtus. Vajadusel viime vaidluse ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse.


Kriminaalõigusega tegelevad: Sirje Must, Andres Veski, Anne Vissak, Eve Laine, Marika Suurpere.