Büroost - Advokaadibüroo Sirje Must

Pärimisõigus

Nõustame ja esindame kliente nii kohtus kui suhetes kolmandate isikutega järgnevates pärimisõiguse valdkondades: pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine, pärandvara jagamine, testamendi ja pärimislepingu vaidlustamine ning muude pärimisõiguslike küsimuste lahendamine.


Pärimisõigusega tegeleb Marina Kelpman.