Büroost - Advokaadibüroo Sirje Must

Lepinguõigus

Nõustame kliente lepingute koostamisel ja sõlmimisel, samuti lepingu tingimuste täitmise hindamisel. Kui toime on pandud lepingu rikkumine, aitame sobiva õiguskaitsevahendi valikul ning esindame võimalikus kohtuvaidluses.


Koostame lepingute algtekste või analüüsime kliendile allkirjastamiseks esitatud lepinguid. Abistame lepingu sisust ja tingimustest arusaamisel ning anname juhiseid lepingu täitmiseks, eesmärgiga vähendada lepingust ja seadusest tulenevaid võimalikke riske.


Lepinguõigusega tegeleb Marina Kelpman.