Büroost - Advokaadibüroo Sirje Must

Tööõigus

Nõustame tööandjaid ja töötajaid seoses erinevate lepingute ja eeskirjade sõlmimisega, muutmisega ja lõpetamisega.


Esindame kliente nõuete esitamisel töösuhe lõpetamisest, sealhulgas töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine, ülesütlemine ja ülesütlemise vaidlustamine ning muudes töötasu ja puhkusetasu maksmisest, kahju tekitamisest ning töötaja ja tööandja vastutusest tulenevates vaidlustes nii töövaidluskomisjonis kui kohtus.


Tööõigusega tegelevad: Marina Kelpman, Eve Laine.